Bouwen met vertrouwen

Woningborg

Wij staan ingeschreven bij Woningborg. Met het waarborgcertificaat van Woningborg koopt u een nieuwbouwwoning zonder risico. Woningborg geeft deze certificaten alleen af indien de woningen worden gebouwd door bouwondernemers die aan strenge eisen kunnen voldoen en bij Woningborg staan ingeschreven.

Het waarborgcertificaat biedt: afbouw van uw woning of schadeloosstelling indien de ondernemer voor de oplevering failliet gaat, de garantie dat de woning beantwoordt aan de in de garantie- en waarborgregeling vermelde normen, 6 jaar garantie op de kwaliteit van de woning en bij bepaalde technische gebreken zelfs 10 jaar.  

Klik hier voor het Woningborg register.