met respect voor mens en milieu

Duurzaamheid

Duurzaamheid is de laatste jaren concreet geworden, zeker ook in de bouwsector. Duurzaam bouwen is getransformeerd van 'lastige regelgeving' tot één van de belangrijkste bouwthema's waarin voor bouw- en infrabedrijven in de toekomst grote marktkansen liggen. Het thema weegt steeds zwaarder bij keuzes en investeringsbeslissingen van opdrachtgevers.

THERMOFLOC

Wever renovatie is een gecertificeerd verwerker van Thermofloc cellulose-isolatiemateriaal. Thermofloc is het eerste cellulose-isolatie papier met het label Natureplus. Kijk voor meer informatie op de site van Natureplus.

ROCKWOOL 

Wanneer u kiest voor ROCKWOOL isolatie, kiest u voor een veilige en comfortabele woonomgeving voor u en uw gezin. ROCKWOOL vermindert warmteverlies en geluidshinder, is onbrandbaar en blijft jarenlang constant presteren. Kijk voor meer informatie op de site van ROCKWOOL.