Bouwen met vertrouwen

Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid

Wever staat geregistreerd bij Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Het doel van de SBIB is het (stimuleren van het) opstellen, beheren en bewaken van zelf disciplinaire regelingen met betrekking tot de integriteit van de bouwnijverheid ten aanzien van de opdrachtverkrijging en mededinging in Nederland.

De SBIB ondersteunt het integriteitsbeleid van ondernemingen in de bouw, maakt dit zichtbaar voor derden en houdt toezicht op de naleving van de integriteit. Wever Bouwgroep duidt hiermee aan voortdurend te streven naar een integere bedrijfsvoering. Dit uit zich onder andere in: het nakomen van afspraken, het leveren van goede prestaties en het onderhouden van open en eerlijke relaties met klanten en medewerkers. 

Klik hier voor het SBIB register.