Technisch Beheer

 

Wever Technisch Beheer heeft decennialang ervaring in onderhoud aan gebouwen en biedt maatwerk in technische ondersteuning aan vastgoedeigenaren. Doelmatig onderhoud aan uw waardevolle vastgoed vraagt deskundigheid en aandacht in de juiste frequentie.  Zeker als het gaat om instandhouding, waarde- bestendiging en optimalisatie in gebruik.

Wever Technisch Beheer levert onder meer de volgende diensten: 

 • Technisch beheren van vastgoed
 • Service-abonnementen (preventief onderhoud)
 • Nulmetingen
 • Meerjarig onderhoudsplannen
 • Rapportage bouwkundige gebreken
 • Schaderapportages (en herstel)
 • Onderhoudsdienst
 • Klachtenonderhoud
 • Rapportage bouwkundige staat
 • Energiebesparingsmogelijkheden
 • Nieuw-en verbouw begeleiding (en de nazorg)
 • Technisch adviseren
 • Controle/oplevering werkzaamheden uivoerende partijen
 • Schade advies en bemiddeling
 • Bouwkundige beoordeling bij aan-en verkoop vastgoed
 • Onderhouds-en consignatiedienst (24/7)
 • Bouwkundig onderzoek
 • Digitaal inmeten van vastgoed (BIM As-built)

Inspecties kunnen wij uitvoeren aan de hand van de methode “NEN-2767 Conditiemeting”.

Meerjaren onderhoudsplannen 
Volgens het vastgestelde onderhoudsbeleid stellen wij meerjarenplannen op. Benodigde onderhoudswerkzaamheden worden volgens een bepaalde cyclus waar mogelijk gecombineerd uitgevoerd, en desgewenst gecontroleerd. Meerjarenplannen kunnen in jaarplannen tot in detail worden uitgewerkt. Vervolgens maken- of vragen we offertes aan bij (zorgvuldig geselecteerde) uitvoerende bedrijven. Uiteraard heeft u als eigenaar invloed op de keuze van uitvoerende partijen. Het is ook mogelijk uw bestaande vastgoed te laten scannen en de bestaande situatie volledig in te meten en 3d in beeld te brengen (BIM as Built).

Service- abonnement
In een vooraf besproken frequentie wordt een gebouw aan de hand van een checklist geïnspecteerd in combinatie met klein preventief onderhoud. Zo worden bijvoorbeeld goten schoon gehouden, hang & sluitwerk gesmeerd en onderhoudsgevoelige elementen in beeld gehouden. Aan de hand van de inspectie volgt een rapportage.

Technische opname
Indien de beheeractiviteiten beginnen met het opstellen van een meerjaren onderhoudsplan, wordt in detail, op deskundige wijze, de staat van het onderhoud van het gebouw en desgewenst de technische installaties opgenomen. Samen met het vastgestelde onderhoudsbeleid is deze opname de basis voor het Technisch Beheer.

Her-inspecties
De onderhoudsplanning is en blijft een dynamisch stuk. In een bepaalde frequentie kunnen wij door middel van her- inspecties dan wel aan de hand van een serviceronde vaststellen of de plannen nog actueel zijn of dienen te worden aangepast.

Onderhoudsdienst
Voor dagelijks klachtenonderhoud kunt u gebruik maken van onze onderhoudsdienst. De klacht wordt geanalyseerd, en de juiste discipline wordt ingezet om de klacht accuraat op te lossen. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van onze consignatiedienst (24/7 bij calamiteiten).


Lid van Nederlands Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO)          

contactgegevens
Wever Technisch Beheer bv
Prinseneiland 111-113 1013 LN Amsterdam
IBAN NL11RABO0315838647
BTW NL857143281B01
KVK 67711022