Voorwaarden aanvraag herstel

Belangrijke informatie

Iedere door Wever gebouwde woning wordt tijdens de oplevering zorgvuldig met u nagelopen. Mogelijke tekortkomingen worden vastgelegd in een proces-verbaal van oplevering. Na de oplevering gaat de onderhoudsperiode in. Gedurende deze periode worden de bij oplevering geconstateerde gebreken verholpen.
Bij de oplevering heeft u van ons een usb-stick ontvangen met adviezen voor het gebruik en onderhoud van uw woning. Wij verzoeken u deze adviezen aandachtig door te lezen.

Garantietermijnen

Alle nieuwbouwwoningen en -appartementen worden verkocht onder de Woningborg Garantie- en Waarborgregeling. Vanaf 3 maanden na oplevering gaat de garantie uit de Garantie-en Waarborgregeling in. De garantietermijn bedraagt in het algemeen 6 jaar (en voor ernstige, constructieve, gebreken zelfs 10 jaar). Maar voor een aantal specifieke onderdelen van de woning gelden kortere garantietermijnen of zijn deze uitgesloten van de regeling.

Voordat u uw verzoek tot herstel indient, adviseren wij u zelf te beoordelen of uw probleem onder de afgegeven garantie valt.

Klik hier voor Garantie- en Waarborgregeling onder Woningborg.

Klik hier Garantie- en Waarborgregeling onder Bouwgarant.

Valt uw probleem onder de garantieregeling, dan kunt u een aanvraag tot herstel indienen. De melding wordt na ontvangst in behandeling genomen.

Heeft u een klacht die niet onder de Garantie-en Waarborgregeling valt, dan zou deze nog wel onder de contractuele garanties kunnen vallen. In de algemene voorwaarden van de met u gesloten overeenkomst staan de contractuele garantie en aansprakelijkheden omschreven.

Wanneer blijkt dat aan uw verzoek tot herstel geen schending van de garantienorm of een schending van de wettelijke- en of contractuele aansprakelijkheid ten grondslag ligt, zijn wij gerechtigd u een vergoeding van € 95,00 voor inspectie in rekening te brengen.

Spoedeisende zaken

Voor spoedeisende zaken zijn wij tijdens werkuren telefonisch bereikbaar op 0226-421739. Buiten werktijd mag u zich in sommige gevallen rechtstreeks wenden tot onze installateurs. Raadpleegt u hiervoor uw oplevergids.

Herstel aanvragen

Klik hier voor het formulier aanvraag herstel.