Bouwen met vertrouwen

Wever Bouwgroep …. Bouwen met vertrouwen!

Als bouwbedrijf bieden wij onze opdrachtgevers graag zoveel mogelijk zekerheid en streven wij altijd naar de hoogste kwaliteit. Wij zijn daarom aangesloten bij diverse branche-organisaties en instanties, en geven hieronder een beknopte uitleg.

BouwGarant- Dit is het grootste keurmerk in de bouw. Circa 2000 bouwbedrijven voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Hierop worden zij periodiek getoetst. Met een BouwGarant-aannemer bent u ervan verzekerd dat u een vakman inschakelt die uw wensen optimaal verwezenlijkt.

Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid-  De Wever Bouwgroep staat geregistreerd bij het SBIB. Het doel van de SBIB is het (stimuleren van het) opstellen, beheren en bewaken van zelf disciplinaire regelingen met betrekking tot de integriteit van de bouwnijverheid ten aanzien van de opdrachtverkrijging en mededinging in Nederland. De SBIB ondersteunt het integriteitsbeleid van ondernemingen in de bouw, maakt dit zichtbaar voor derden en houdt toezicht op de naleving van de integriteit. De Wever Bouwgroep duidt hiermee aan voortdurend te streven naar een integere bedrijfsvoering. Dit uit zich onder andere in: het nakomen van afspraken, het leveren van goede prestaties en het onderhouden van open en eerlijke relaties met klanten en medewerkers. 

Bouwend Nederland-  Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4.000 lidbedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven. Als Bouwend Nederland aannemer zijn wij aangesloten bij de grootste branche organisatie Nederland, kennen wij de moderne bouwtechnieken en houden we onze kennis actueel. We zijn op de hoogte van de bouwregelgeving, om zodoende o.a. uw bouwvergunning te verzorgen.  

VCA*-  Onze Bouwbedrijven zijn VCA* gecertificeerd. Dit is een certificatiesysteem waarmee het veiligheidsmanagementsysteem en de door het bouwbedrijf behaalde resultaten beoordeeld kan worden. Het VCA* certificaat geeft vertrouwen bij het uitvoeren van (gevaarlijk) werk door competente bedrijven met goed opgeleide werknemers, professioneel veiligheidsmanagement en een sterke toewijding ten aanzien van veiligheid. VCA* is gericht op de directe veiligheidsbeheersing van de activiteiten op de werkvloer én de veiligheidsstructuren binnen het bedrijf. 

Woningborg-  Wij staan ingeschreven bij Woningborg. Met het waarborgcertificaat van Woningborg koopt u een nieuwbouwwoning zonder risico. Woningborg geeft deze certificaten alleen af indien de woningen worden gebouwd door bouwondernemers die aan strenge eisen kunnen voldoen en bij Woningborg staan ingeschreven. Het waarborgcertificaat biedt: afbouw van uw woning of schadeloosstelling indien de ondernemer voor de oplevering failliet gaat, de garantie dat de woning beantwoordt aan de in de garantie- en waarborgregeling vermelde normen, 6 jaar garantie op de kwaliteit van de woning en bij bepaalde technische gebreken zelfs 10 jaar.  

Erkend leerbedrijf-  De Wever Bouwgroep is al jaren een erkend leerbedrijf. In samenwerking met Bouw Mensen leiden wij jaarlijks een aantal timmerlieden op. Samen met onze leermeesters zijn zij werkzaam op onze projecten. Onze leermeesters volgen regelmatig een nascholingscursus om volledig op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen te blijven.